Handelsbetingelser

God handel er vejen til god forretning

Vores handelsbetingelser

Dansk Gummi Industri A/S anvender Orgalime SC 06 som almindelige salgs- og leveringsbetingelser, dog er Dansk Gummi Industri A/S efter eget valg, uanset voldgiftsklausulen I Orgalime SC 06 pkt. 54, berettiget til i stedet at anlægge sag ved De Almindelige Domstole efter Retsplejelovens regler herom.

Parternes retsforhold reguleres herudover af Organlime SC 06, medmindre andet er skriftligt aftalt.

For yderligere information om Orgalime SC 06 henvises der til www.orgalime.org eller Dansk Industri www.di.dk.

Betalingsbetingelser: Netto kontant 8 dage efter levering. Ved forsinket betaling påløber der morarente fra forfaldsdagen med 1,8 % pr. mdr.

Alle fakturaer påføres miljøtillæg.

NYHEDSBREV

Tilmeld dig herunder og modtag relevante nyheder indenfor industriel gummi og polyurethan.Book et møde
Book a meeting